Norwegian | Swedish


Klar majoritet i Israel vill ha ett kärnvapenfritt Mellanöstern

Washington (IPS-Mitchell Plitnick): En klar majoritet av Israels judiska befolkning vill att Mellanöstern ska vara fritt från kärnvapen – även om det skulle innebära att landet tvingas avskaffa sitt eget lager av kärnvapenstridsspetsar. Det visar en ny opinionsundersökning.

Read more...
 

Långt kvar innan Obamas nedrustningsmål infrias

Haider Rizvi

New York (IPS) - President Barack Obama har vid flera tillfällen understrukit att han förespråkar kärnvapennedrustning. Men trots det så kommer USA med största sannolikhet att ha kvar sin enorma arsenal av kärnvapen i många år framöver, enligt experter.

Read more...
 

Många oklarheter kring nedrustningsmöte för Mellanöstern

Elizabeth Whitman

New York  (IPS) - Trots planerna på en internationell konferens för kärnvapennedrustning i Mellanöstern nästa år är ännu inget datum satt eller något värdland utsett.

Read more...
 

Iran bricka i strid om nedrustningsavtal

Barbara Slavin

Washington (IPS) - Demokraterna försöker nu övertyga så många republikaner som möjligt i senaten att ställa sig bakom det nya Startavtalet med Ryssland. Deras kanske främsta argument är att hänvisa till Iran.

Gary Samore, Barack Obamas topprådgivare i kärnvapenfrågor, hävdade på torsdagen att om nedrustningsavtalet med Ryssland inte ratificeras av senaten så innebär det att "koalitionen" mot Irans kärnenergiprogram försvagas.

Read more...
 

Förbud mot kärnvapen under diskussion

Thalif Deen

New York (IPS) - Globala kampanjer och påtryckningar har lett till internationella avtal som förbjuder användningen av kemiska och biologiska vapen, landminor, laservapen, klusterbomber och dumdumkulor. Men än så länge finns inget avtal för att stoppa användningen, spridningen och tillverkningen av kärnvapen.

- Kärnvapen är både ett militärt och ett politiskt vapen, som manifesterar makt, säger Alyn Ware från det internationella parlamentariska nätverket för kärnvapennedrustning, på frågan om varför en konvention som förbjuder kärnvapen inte kunnat bli verklighet.

Read more...
 


Page 6 of 7

Search