Norwegian | Swedish


Sanksjoner fører ikke til avskaffing av atomvåpen i Asia

Av Kalinga Seneviratne | IDN-InDepth NewsAnalysis

SINGAPORE (IDN) - Nord-Koreas svar på FNs sikkerhetsråds utvidede sanksjoner av 22. januar – en trussel om å gjenoppta atomprøvesprengninger – og Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sitt mislykkede forsøk på å overtale de fem uvillige atommaktene til å undertegne avtalen om en kjernevåpen-fri sone i Sørøst-Asia (SEANWFZ) har ført til økt oppmerksomhet om atomtrusselen mot den asiatiske regionen som raskt trer frem som selve midtpunktet i verdensøkonomien.

Read more...
 

Fresh Impetus Expected For Banning Nuke Tests - NORWEGIAN

Ny drivkraft ventes bak forbudet mot prøvesprengning av kjernefysiske våpen

Av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsReport

WIEN (IDN) - Den Den forberedende kommisjonen for organisasjonen for prøvestansavtalen, bedre kjent som  CTBTO, ventes et nytt momentum i 2013 for ikrafttredelsen av en global traktat som vil forby atomprøvesprengning, som varsler framvekst av nye masseødeleggelsesvåpen.

Read more...
 

NATO pressar Europa in i kärnvapenracet

Av Julio Godoy

IDN-InDepthNews Nyhetsanalys

BERLIN (IDN) – Mellan slutet av 2009 och mitten av 2010 beslutade den tyska regeringen, representerad av utrikesministern Guido Westerwelle, att skrota B61-atombomber på tysk mark. Det verkliga antalet sådana massförstörelsevapen förblir en militär topphemlighet men runt 20 stycken av dessa rapporteras finnas i Tyskland.

Read more...
 

NATO dytter Europa inn i et kjernefysisk våpenkappløp

av Julio Godoy
IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Mellom 2009 og midten av 2010, argumenterte tyske myndigheter, representert av utenriksminister Guido Westerwelle, for å demontere B61 atombomber på tysk jord. Det faktiske antallet av slike masseødeleggelsesvåpen er en militærhemmelighet, men ca. 20 av disse er rapportert å være i Tyskland. Den tyske kampanjen for nedrustning av kjernefysiske våpen er også relevant for Belgia, Italia, og Nederland – og Tyrkia – hvor North Atlantic Treaty Organization (NATO) er sagt å ha posisjonert mellom 150 og 200 atomvåpen.

Read more...
 

Skakigt inför Mellanösternkonferens

Skrivet av Ramesh Jaura
IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Sedan FN den 14 oktober 2011 avslöjade att Finland kommer att agera värd för en konferens om ett Mellanöstern fritt från kärnvapen och övriga massförstörelsevapen under 2012 har konferensens vara och icke vara varit höljt i dunkel. Ridån som nu lyfter motsvarar den ”vägg av tystnad” i Israel som den israeliska kärnvapenmotståndaren Sharon Dolev försöker slå ner – med viss framgång.

Read more...
 


Page 3 of 7

Search