Norwegian | Swedish


SANE-loven reduserer USAs kjernekraftbudsjett

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - Det engelske ordet "sane" betegner en som er mentalt frisk. USA Kongressmedlem Edward J. Markey har gitt ordet en ny dimensjon ved å innføre loven som kalles "Smarter Approach to Nuclear Expenditures", eller SANE, av 2012 som kutter 100 milliarder dollar det neste tiåret på utdaterte kjernefysiske våpenprogrammer.

Markey, som er en av lederne i "Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament" (PNND), sto 8. februar 2012 frem i Representantenes Hus og fordømte sløsingen med midler som skjer innenfor USAs kjernefysiske våpenprogrammer. SANE har 34 viktige støttespillere.

Read more...
 

Den lange, langsomme marsjen mot avskaffelse av atomvåpen

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - "Vi vil ha en verden uten atomvåpen." Mer enn 80 prosent av verdens befolkning har uttrykt dette ettertrykkelige ønsket til forfatterne av en ny rapport. Men et nærmere ettersyn viser at det er en langsom og liten utvikling med tanke på å redusere atomvåpen og sette en stopper for utbredelse. Dette gir også grunn for dyp bekymring hos atomforskere.

Read more...
 

Røde Kors-bevegelsen ønsker atomvåpen avskaffet

Av NEENA BHANDARI

SYDNEY (IDN) – Selv om Australias regjerende Labour tidlig i desember 2011 trakk tilbake sitt langvarige, partiprogramfestede forbud mot salg av uran til India og Pakistan var rask til å hevde sin rett, fikk nedrustningsbevegelsen et løft da det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen vedtok å arbeide mot en juridisk bindende global konvensjon om kjernefysisk avskaffelse.

Read more...
 

India er bestemt på å ta ledelsen i avskaffelsen av atombomber

Av SHASTRI RAMACHANDARAN*

NEW DELHI (IDN) – Indias regjering virker oppriktig i å ta ledelsen i å oppnå universell nedrustning. Denne fornyete kraften – for gjenopplivning av klimaet og forholdene der de grunnleggende ideene og målene for kjernefysisk nedrustning kan være avanserte – er tydelig i rekken av avtaler som inngås for å videreføre tidligere statsminister Rajiv Gandhis handlingsplan (RGAP) for en verden uten atomvåpen.

Read more...
 

Modernisering av atomvåpen oppnår prioritet

Av RAMESH JAURA

BERLIN (IDN) – I en situasjon som minner om Stanley Kubricks «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb», er det ingen av atomlandene som aktivt vurderer en fremtid uten atomvåpen. Tvert imot er potensialet for bruken av det fryktelige atomvåpenarsenalet voksende, hevder en ny rapport.

Read more...
 


Page 5 of 7

Search